Kategorije

Poveznice

RAD UDRUGE ISCRPLJUJE SE KROZ SLIJEDEĆE DJELATNOSTI

Organizacija i provedba kabinetsko – terenskih geoloških tečajeva (ljetne škole )

Popularizacija i tečajevi o hrvatskomu kršu kao svjetskomu geomorfološkomu fenomenu

Popularizacija geološke znanosti i geoloških znamenitosti putem prigodnih slušateljstvu prilagođenih i znanstvenih predavanja, tečajeva i tribina

Izdavačka djelatnost kojom će se prikazati i sažeti rezultati i posljedci terenskih, kabinetskih i praktičkih tečajeva sukladno posebnim propisima

Organizacija i sudjelovanje na tuzemnim i vanjskim skupovima s geološkim i srodnim tematikama

Suradnja s planinarskim društvima

Suradnja s nacionalnim parkovima, parkovima prirode, udrugama, tvrtkama i državnim službama za zaštitu prirode i okoliša

Suradnja s geološkim visokoškolskim ustanovama i drugim geološkim i srodnim institucijama i tvrtkama te pojedincima kao predavačima i voditeljima tečajeva

!-->